เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุม คณะกรรมการศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปล

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ เกษตรกร 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

25 มกราคม 64 11:09:54