เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และโครงการที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงโครงการโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และโครงการที่เกี่ยวข้อง
ต่อการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 

                                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

5 มกราคม 64 13:08:28