เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

 

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้ นางสาวนันทนา มูลมาตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

5 มกราคม 64 10:21:53