เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ ​ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเขาสวนกวาง

 

 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้ นางสาวนันทนา มูลมาตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเขาสวนกวาง
ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

25 ธันวาคม 63 13:48:48