เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงปี 2562,2563 และ 2564)

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงปี 2562,2563 และ 2564) จำนวน 4 กลุ่ม
เกษตรกรจำนวน 136 ราย ณ ลานโพธิ์บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                                  นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

25 ธันวาคม 63 12:36:07