เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมอบรมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลง เกษตรกรโปรแกรม QGIS และระบบวาดแปลงเกษตรกรดิจิทัล geoplots

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกรโปรแกรม QGIS และระบบวาดแปลงเกษตรกรดิจิทัล geoplots
ณ อาคารฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


                                                              นางสาวนันทนา มูลมาตยื นสว. ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

22 ธันวาคม 63 13:19:54