เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดขอนแก่น

 

 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับการปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ บ้านโนนเจริญ
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 


 


 


                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                                              
 

 

21 ธันวาคม 63 11:16:32