เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขาสวนกวางและน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยกันทำความสะอาด
บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                         นายนพพร นาพันธุ์เริบ นัวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

17 ธันวาคม 63 13:50:14