เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเทศกาลงานไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการจัดงาน
เทศกาลงานไก่ย่างเขาสวนกวาง
และประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ร.อ. พนม พรหมพูล
ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ชั้น 2 จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                            นางวิยะดา นารี นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ
                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

17 ธันวาคม 63 13:24:18