เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบ

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                    นางสาววรารีตน์  สุดชา  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

17 ธันวาคม 63 14:19:30