เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตร ปี 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                                         
 

 

7 ธันวาคม 63 13:26:20