เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย โดยมีนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหนองขุมดิน
บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 14 ตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 
 


 

                                                                      นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

25 พฤศจิกายน 63 15:40:25