เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 2

 

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 2
แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จำนวนเกษตรกร 26 ราย

 


 


 


                                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

25 พฤศจิกายน 63 15:28:34