เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563"

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงเมือแอม จัดกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563" โดยนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานและมีนายทวี อรัญศรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงเมืองแอม เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเกษตรกรจำนวน 50 ราย
ณ แปลงนานายสมศักดิ์ อุทัยสา บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมือแอม อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


 


                                                               นางสาววรารัตน์  สุดชา  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

18 พฤศจิกายน 63 14:08:52