เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สัญจร จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สัญจร จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรเขาสวนกวาง บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 
 


                                                           นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นวส. ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

18 พฤศจิกายน 63 13:45:47