เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาารส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามเยี่ยมเยียน
ให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง
บ้านหนองแวงเรือ หมู่ 7 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                               นางสาวนันทนา มูลมาตย์  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

16 พฤศจิกายน 63 09:56:11