เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้กับสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยอำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้กับสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยอำเภอเขาสวนกวาง
จำนวนเกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


                                                       นางสาวนันทนา  มูลมาตย์  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

11 พฤศจิกายน 63 15:46:35