เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุม และร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก

 

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุม
และร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างนายสมศักดิ์ จังตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธาน
โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
กับนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

24 พฤศจิกายน 63 10:49:42