เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเลี้ยงส่งเกษตรอำเภอย้าย

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเลี้ยงส่ง
นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
เกษตรอำเภอชนบท ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

10 พฤศจิกายน 63 11:22:33