เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนพฤศจิกายน
2563 ครั้งที่ 1 เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางการตำเนินการตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวดขอนแก่น

 


 


 


                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

6 พฤศจิกายน 63 09:31:31