เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 1

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว
โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 1 แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
อำเภอเขาสวนกวาง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

6 พฤศจิกายน 63 09:25:22