เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวฯ จำนวน 72 ครัวเรือน พร้อมทั้ง
มีข้าราชการคู่เสี่ยว จำนวน 35 คน จาก 12 หน่วยงาน โดยมีนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

20 ตุลาคม 63 09:22:34