เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล

 

วันที่  16 ตุลาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล โดยมีนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ 15
ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                           นางส่าวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

19 ตุลาคม 63 14:11:08