เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล ประจำสัปดาห์ เดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1

 

 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบล ประจำสัปดาห์ เดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 โดยเร่งด่วน
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

19 ตุลาคม 63 13:52:32