เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช บรมนาถพิตร 
13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 

                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว           

19 ตุลาคม 63 12:48:46