เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมมอบสังกะสีบ้านให้แก่นายวิชัย พร้อมพันธ์ ในโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ
ร่วมมอบสังกะสีบ้านให้แก่นายวิชัย พร้อมพันธ์ ในโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย
แก้จนคนขอนแก่น โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานมอบ
ณ หมู่ 9 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

12 ตุลาคม 63 09:09:32