เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่แก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1
จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9 ราย โดยมี นางชลพรรษ ดีมา 
นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง
 


 

 


                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

5 ตุลาคม 63 14:26:31