เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระดับจังหวัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค

 

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับจังหวัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น
ได้กล่าวเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ และมีนายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น โดยมีบุคคลเป้าหมายรวม 242 ราย

 


 


 


 


 


 


                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

30 กันยายน 63 15:46:39