เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 25

 

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร
การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563
โดย  นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น  ณ โรงแรม วี-วิช โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น

 


 

 


 


                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

25 กันยายน 63 09:21:55