เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ตรวจสวนลำไยเกษตรกรตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

 

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นายสำเริง โสบุญมา ปลัดประจำตำบลโนนสมบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสวนลำไยเกษตรกร
ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรจำนวน 2 ราย

 


 


 


                                                           นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

25 กันยายน 63 09:02:49