เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่แก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1
จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 29 ราย โดยมี นางชลพรรษ ดีมา 
นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง
 


 
 

                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว 

   

18 กันยายน 63 13:39:56