เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

     

วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ร่วมกับพัฒนาชุมชนเขาสวนกวาง
ณ บ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                                   นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

14 กันยายน 63 14:06:14