เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

 

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 สายที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเขาสวนกวาง
อำเภออุบลรัตน์ อำเภอบ้านฝาง อำเภอกระนวน อำเภอซำสูง และอำเภอน้ำพอง
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

11 กันยายน 63 09:15:24