เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือก ข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือก ข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี 2563 "สร้อยคอคล้องใจพัฒนาการอำเภอ" เเละสร้างขวัญและกำลังใจ
นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง ณ ห้องประชุม ร้อยเอก พนม พรหมพูล
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

25 สิงหาคม 63 13:56:17