เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมโครงการปลูกผักพระราชทาน จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จักรพันธุ์เพ็ญศิริ

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมโครงการปลูกผักพระราชทาน
จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จักรพันธุ์เพ็ญศิริ โดยมีนางชลพรรษ ดีมา เป็นประธานเปิดโครการ
ณ แปลงผักโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด หมู่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 


 


 

                               นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

 

24 สิงหาคม 63 16:08:16