เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
สามัคคีในเทศกาลบุญเข้าพรรษา โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นเจ้าภาพ
 ณ วัดกลางพนาราม บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

19 สิงหาคม 63 10:29:51