เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่แนแก้วณภา เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
โดยมี นางชลพรรษ ดีมา 
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมร้อยเอก พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว  

17 สิงหาคม 63 13:30:09