เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  ร่วมกิจกรรม
จิตอาสา “ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก “ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำหนด
จัดบริเวณสวนป่าเขาสวนกวาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

 


 

13 สิงหาคม 63 10:53:47