เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษาสมเด็จนางนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะรชนมพรรษาสมเด็จนางนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


 


 


 


 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

13 สิงหาคม 63 10:43:43