เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสุจิตตา สีล้อม
เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิพอเพียงบ้านป่าหวายนั่ง ไปทัศนศึกษาดูงาน
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การปลูกและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน
จำนวนเกษตรกร 30 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มปลูกพืชและสมุนไพรพื้นบ้าน 
หมู่ 10 บ้านโนนแต้
ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 


 


 


 


 


                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

13 สิงหาคม 63 10:20:35