เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมมอบปัจจัย การผลิต (ด้านการประมง) ให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563

 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมืนแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมมอบปัจจัย
การผลิต (ด้านการประมง) ให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 โดยมีนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว                                                            

13 สิงหาคม 63 09:57:05