เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุม
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน โดยมีนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

11 สิงหาคม 63 11:39:58