เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 

 


 


                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

5 สิงหาคม 63 14:30:58