เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจ
โรคไหม้ข้าวของเกษตรกรบ้านดงเย็น หมู่ 5 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                  นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

4 สิงหาคม 63 11:07:34