เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบพันธุ์พืชผักและสมุนไพร โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำภอเขาสวนกวาง
มอบพันธุ์พืชผักและสมุนไพร 
โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 เกษตรกรที่ได้รับมอบ
จำนวน 168 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                  นางสาววรารัตน์ สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

3 สิงหาคม 63 09:37:12