เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
ณ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว 

 

 

29 กรกฎาคม 63 09:53:24