เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพสตรีเขาสวนกวางสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย"

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพสตรีเขาสวนกวางสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย"
และลงนามบันทึกข้อตกลง MOU สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ในงานมีกิจกรรม
การเต้นแอโรบิคเดินและเดินแฟชั่นโชว์ของกลุ่มสตรีทุกหมู่บ้าน จัดโดย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

23 กรกฎาคม 63 09:56:21