เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.ส่วนอำเภอเขาสวนก

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
(อบก.ส่วนอำเภอเขาสวนกวาง) ในการอนุมัติเงินกู้แก่เกษตรกร จำนวน 4 ราย
โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม ร้อยเอก พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

21 กรกฎาคม 63 14:14:26