เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ลงพื้นที่ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ให้แก่เกษตรกร
ณ ศาลาประชาคมหมู่ 4, 8 และ12 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง
 จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                        นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 


 

15 กรกฎาคม 63 14:56:17