เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ที่ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 3 ระดับประเทศ
โดยมีนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการ และนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

 

15 กรกฎาคม 63 15:00:32